ORGANISATIE

De Dag van de West-Friese Ondernemer is een initiatief van de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC), Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en Van Soelen Communicatie Adviseurs bv.


HOC

HOC

De Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) is een ondernemersvereniging met als doelstelling de collectieve (en eventueel individuele) belangen van de leden te behartigen bij de gemeentelijke en provinciale overheid, de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Ook bevordert de HOC de onderlinge contacten tussen de ondernemers, gericht op het versterken van de economische en sociale banden. De invulling hiervan zal bijdragen aan een beter vestigingsklimaat, een betere lokale en regionale economie en een vitaler bedrijfsleven met als gevolg een toegevoegde waarde voor de leden.

www.hochoorn.nl
 
 
WBG

WBG

De Westfriese Bedrijvengroep is een regionale vereniging, die de sociaaleconomische belangen behartigt van het bedrijfsleven in heel West-Friesland. Als spreekbuis namens een kleine 800 bedrijven en aanspreekpunt voor hogere overheden en instanties werkt de vereniging samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de Kamer van Koophandel, de Provincie Noord-Holland, de Hollandse Werkgevers Vereniging, Halter in Balans en brancheorganisaties als VNO-NCW, WLTO, Bouwend Nederland en Ondernemers Organisatie voor de Logistiek (EVO).

www.westfriesebedrijvengroep.nl
 
 
Van Soelen communicatie

Van Soelen Communicatie BV

Van Soelen Communicatie is hét full service communicatiebureau. Van Soelen is thuis in zowel online als offline marketing en communicatie. Ze zijn o.a. gespecialiseerd in het ontwikkelen van logo's en huisstijlen, websites, online marketing en campagnes. Van Soelen biedt professionele oplossingen op het gebied van marketing, communicatie en internet toepassingen. De kracht is het creëren van een uitstraling waarmee ze u helpen uw bedrijf te laten groeien.
Laat uw bedrijf opvallen met Van Soelen Communicatie!

www.vansoelen.nl