Editie 7 van Dag WFO een succes!

Op vrijdag 12 oktober 2012 kwamen ca. 350 West-Friese ondernemers bij elkaar tijdens de Dag van de West-Friese Ondernemer in Schouwburg Het Park. Het hoofdprogramma met Jan Mulder en Jort Kelder viel bij de bezoekers in de smaak, evenals de drankjes en hapjes tijdens de netwerkborrel die aansluitend plaatsvond. Bekijk voor een compilatie van de dag het bovenstaande filmpje, waarin Diede Bouma van Van Soelen Communicatie verslag doet van het evenement. De foto’s staan op de pagina Media.De organisatie en partners van het evenement kijken er met een tevreden gevoel op terug en hopen u volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen tijdens hét zakelijke netwerkevenement van West-Friesland!